Parvez Elahi claims Hamza ‘tried to have me killed’